Çözümlerimiz

Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri

Araç  Takip ve Filo Yönetim Sistemleri
Araç Takip ve Filo yönetim sistemleri, kullanıcının konum bilgisini GPS uydularından aldığı bilgiler yardımı ile elde ederek sunucu bilgisayara GSM hattı üzerinden gönderir.


Detaylı Bilgi »

Kişisel Takip Sitemi

Personel Takip Sistemi Personel, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve engellilerin takibinin yapılmasını sağlayan sistemdir.

Detaylı Bilgi »

Mobil Sağlık Hasta Takip Sistemi

Mobil Sağlık Hasta Takip Sistemi
Ürünümüzle, aşağıda ayrıntısı belirtilmiş kronik ve/veya bakıma muhtaç hastaların, sağlık ölçüm cihazlarından alınan sonuçlarının anında doktora/hastaneye ulaştırılarak zaman, sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması ve hastaların yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi »

PSTN Acil Yardım Çağrı Sistemi

PSTN Acil Yardım Çağrı Sistemi Acil durumlarda sabit ortamda bulunan kişilerin PSTN hattı üzerinden önceden numaraları kaydedilmiş hastane, polis ve itfaiyenin telefonunu tek bir tuşla arayarak yardım istemesi amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi »

Can-Bus'lı Yakıt Yönetim Sistemi

Can-Bus'lı Yakıt Yönetim Sistemi Can-Bus; Otomotiv sektöründe araçların çalışması sırasında oluşan verilerin iletişim protokolüdür. Ayrıca araç cinsi ve modeline göre aşağıdaki veriler araçlardan Can-Bus sistemi üzerinden anlık olarak alınarak araç takip sisteminde araçların ayrıntılı teknik veri takibi de yapılabilmektedir.

Detaylı Bilgi »


Merkezi Denetimli E-Kilit Güvenliği

Merkezi Denetimli E-Kilit Güvenliği Özel güvenlik gerektiren mobil kutu/çanta içerisindeki değerli eşyaların taşınması esnasında, sürecin başlangıcından bitişine kadar, güvenliği elektronik ortamda sağlamak, merkezden durumlarını izlemek ve raporlamaktır.
Detaylı Bilgi »


3G / Wi-Fi Üzerinden İç ve Dış Görüntü Aktarma Sistemleri

3G / Wi-Fi Üzerinden İç ve Dış Görüntü Aktarma Sistemleri
Ürünümüz, filo yönetim sistemi ile entegre çalışan, sensörler/konum/görüntü/ses bilgilerini senkronize olarak gösterilebilmektedir. Sürekli görüntü ve ses kaydının yapılması, konum bilgilerinin alınabilmesi , geçmişe yönelik kayıtları tutarak olay incelemesinin doğru ve hızla yapılabilmesini sağlamaktadır.
Detaylı Bilgi »

Enerji Bağlantısız Özel Pille Çalışan Araç/Eşya Takip Sistemleri

Enerji Bağlantısız Özel Pille Çalışan Araç/Eşya Takip Sistemleri
Özel pillerle donatılmış sistem; talebe göre haftalık ve aylık periyotlarda uyandırılıp GPS üzerinden konum verisini belirleyerek GPRS üzerinden merkezden izlenmesi ve tekrar uyutulması üzerine kurgulanmıştır.
Detaylı Bilgi »

Akıllı Saha Sistemleri

Akıllı Saha Sistemleri Ürünümüzle, merkez ile baz istasyonları veya sistem odaları arasında güvenli bakım kanalı yaratılması, uzaktan servis yönetimi ve elektronik kilit teknolojileri uygulamalarıyla, saha girişlerinin tanımlı ve denetimli hale getirilmesi, jeneratör kullanımda işçilik, yakıt tasarrufu ve ekipman kullanım ömrünü uzatarak maksimum verimlilik sağlanması amaçlanmıştır.
Detaylı Bilgi »

Uzaktan Kontrol ve Sera Takip

Uzaktan Kontrol ve Sera Takip
Ürünümüzle, endüstriyel uygulamalar ve tarım sektöründeki üretim süreçlerinin otomasyona uyarlanması, maliyetlerin düşürülmesi, ürün kalitesinin sürekliliği, dış şartların etkisinin en aza indirilmesi, uzaktan anlık durum verileri okunarak elde edilen bilgilerin işlenip ortama gerekli müdahalenin anında yapılabilmesi ve ortam değerlerini istenilen seviyede tutacak ekipmanlara uzaktan erişilerek günlük ve aylık çalışma rejimlerinin programlanması sağlanmaktadır.


Detaylı Bilgi »

Mobil Atık Yüklü Araç Takip Ve Yönetim Sistemi

MOBİL ATIK YÜKLÜ ARAÇ TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ
Atosis tarafından geliştirilen ”Mobil Atık Yüklü Araç Takip ve Yönetim Sistemi” ile ;

• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından lisanslandırılan araçlar ile yapılan tehlikeli atık yük taşımacılığının kontrolünün sağlanması, çevresel açıdan risk oluşturan etmenlerin azaltılması,
• Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, atık yüklü araçların seyir halindeyken anında izlenmesi ve atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi, çevresel etkilerini uygunsuz inisiyatiflere mahal vermeden anında tespit edilmesi ve kontrolünün yapılmasını sağlayacak Araç Takip Servis Sağlayıcı hizmet modeli oluşturmak,
• Atık yüklü araç konum bilgisi, aracın durumu, seyrine ilişkin bilgiler ile Çevre Bakanlığınca oluşturulan iletişim protokolü kapsamında belirlenen diğer bilgilerin ilgili birimlere aktarılmasını sağlamak,
• Sahadaki mobil izleme birimi ile Bakanlık sunucusu arasında kurulan iletişim loglarını (günlük kayıtlarını) tutmak, yılsonu itibariyle bir önceki yıla ait logları Bakanlığa göndermek ve en az iki yıl online ve üç yıl offline olmak üzere toplam beş yıl süre ile saklamak, talep edildiğinde Bakanlığın incelemesine açık tutmak,

Amaçlanmıştır.
Sistem T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimleri, çevre şehircilik il müdürlükleri, atık üreticileri, lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisleri ve lisanslı atık taşıma firmaları tarafından kullanılmaktadır.


Detaylı Bilgi »